درباره بنیاد نوین بینایی

درباره ما

بنیاد نوین بینایی بنیانگذار تخصصی ترین و شخصی ساز شده ترین
تمرینات چشم با میزان بهبودی بیش از 90% میباشد
و با بهره گیری از به روز ترین روش های تکنیکال
و ریتمیک چشم و همکاری کارشناسان خبره و نمونه
این روش را برای اولین بار در ایران
در خدمت و اختیار هموطنان عزیز قرار داده.تمامی دوره ها برای  کودکان نیز قابل تنظیم میباشد